weblogowtc trans small

wtc cafe wilhelmina

Wat en hoe fietsen met GPS

Geschreven door Roel van Wilgenburg op .

Wat

Dit onderdeel van de site bevat  fietstochten, gereden door leden van de WTCCW, veelal voorzien van allerlei info. De Toertochten zijn ingedeeld naar tochten op de Racefiets en Veldfiets en onderverdeeld naar het jaar waarin ze gereden zijn. Een verdere onderverdeling per jaar is het onderscheid naar Kalendertochten,  Individuele tochten (van meer dan 1 lid) en Speciale tochten. Naast de Toertochten zijn er nog de Vaste rondes, de Rondes van het ED en de Winteravondrondes.

Fietsroutes zijn hier bestanden. De titel hiervan bevat steeds de datum en (verkort) de indeling zoals boven omschreven. Klikken op de button Google toont de route in Google Maps, waarna eventueel doorgegaan kan worden naar Google Earth. Links van deze button wordt aangegeven of de route Linksom of Rechtsom vanaf het startpunt gereden is. Tenzij anders aangegeven is dit startpunt altijd C(afé) W(ilhelmina).

Ook kan het fietsroutebestand gedownload worden om de route zelf te kunnen nafietsen. Hoe?

Hoe

Een fietsroutebestand heeft hier altijd het format van een zgn. gpx-bestand. Klikken op de titel of op Download opent een menu met de keuzen Open, Save en Cancel. Door te klikken op Save kan het bestand op de  PC opgeslagen worden. Vervolgens moet het dan naar een daarvoor geschikt GPS-apparaat worden geüpload (b.v. een Etrex of Edge) om het daadwerkelijk te kunnen fietsen.

Een andere optie is klikken op Open. Indien op de PC een programma is geïnstalleerd dat een gpx-bestand kan lezen (b.v.Mapsource) dan wordt het bestand met dit programma geopend. Het kan dan eventueel ook met dit programma worden gesaved. In Mapsource wordt op de kaart de rijrichting met pijlen aangegeven.

GPX

Een gpx-bestand bevat zgn. tracks en/of  waypoints. Een gereden fietsroute wordt gedigitaliseerd in de vorm van een track. Deze bestaat uit een rij trackpunten. Ieder trackpunt bevat  informatie als positie, tijd, hoogte enz. Een fietsroute in digitale vorm is dus niets anders dan een rij trackpunten geregistreerd op korte afstand van elkaar. Een waypoint is een enkel punt dat  meer informatie dan een enkel trackpunt kan bevatten (b.v. naam, afbeelding). Karakteristieke plaatsen van een fietsroute worden daarom aangegeven met waypoints (b.v. Start, Finish, Café). Een veel voorkomend waypoint in de gpx-bestanden van fietsroutes is hier het waypoint CW (Café Wilhelmina).

Pas bij het uploaden op voor de beperkingen van het GPS-apparaat. Vaak kent dit een maximale tracklengte van 500 punten. Als het maximum aantal punten overschreden wordt, dan wordt bij het uploaden de track automatisch afgekapt. Dit kan een onaangename verrassing geven bij het nafietsen: ineens houdt de track op! Dit kan in Mapsource opgelost worden door handmatig een track van meer dan 500 punten eerst op te splitsen in twee of meer tracks van maximaal 500 punten. Bij uploaden worden deze dan automatisch in verschillende trackmappen van het GPS-apparaat opgeslagen. Een alternatief is het programma Gartrip dat dit splitsen automatisch verzorgd.